Agile Scrum

Agile Scrum

Sinds november 2018 hebben we de werkmethodiek bij afdeling ontwikkeling van T Comm Telematics gewijzigd. We werken volgens de Agile Scrum methode. Ik heb sindsdien er een belangrijke taak in de rol van Product Owner bij gekregen. We gebruiken de Agile Scrum-methode om projecten uit te voeren. Met Scrum kunnen we aan het einde van elke sprint toegevoegde waarde laten …

Scrum voor business training

De Scrum voor business training is een eendaagse training, waarin de basis van Scrum wordt toegelicht aan de hand van een game en interactie met medetrainees. De focus ligt voornamelijk op de principes van het Agile gedachtegoed en het toepasbaar maken van Scrum in de praktijk. Door deze training ken ik het gedachtegoed achter Agile en Scrum. Tevens heb ik …

Project Manager

Maart 2018 – Negen maanden heb ik succesvol in de functie van Customer Care Specialist mogen werken bij T Comm Telematics. In goed overleg hebben we gezamenlijk besloten om een andere weg in te slaan. Vanaf 1 maart 2018 zal ik in de functie van Project Manager bij T Comm Telematics mijn diensten voortzetten. Het wordt tijd om mijn collega’s …