Agile Scrum result

Acceptatie Agile Scrum en projecten

Als er volgens de Agile Scrum werkmethode gewerkt wordt is de productiviteit pas optimaal. Transparante communicatie binnen het team en met stakeholders zorgt ervoor dat er geen valse verwachtingen kunnen ontstaan. Deze werkmethode brengt een evolutie binnen het bedrijf te weeg wat zeer gewenst is want zonder evolutie is er stilstand. Ik bepaal in mijn rol als Product Owner aan welke projecten gewerkt wordt. Dit doe ik aan de hand van interviews met stakeholders en andere waardebepalingen.

Acceptatie Agile Scrum

Alle projecten registreer ik in een Atlassian JIRA board welke gekoppeld is aan onze Bitbucket en Atlassian Service Desk. Ik bepaal de prioriteiten van elk project aan de hand van enkele methodieken. Ik richt de backlog van projecten in en houdt deze tevens up-to-date. Daarnaast geef ik de projecten kenmerken welke van belang kunnen zijn in het gehele proces. Je begrijpt dat de rol van Product Owner verantwoordlijkheden met zich meebrengen en ongefundeerde beslissingen tot slechte acceptatie kunnen leiden.

Na overleg met de stakeholders en in overleg met het scrum team bepaal ik de actieve projecten. Deze Agile Scrum methodiek zorgt ervoor dat duidelijk is aan welke projecten gewerkt zal worden. Verantwoordelijkheid voor uitvoering en oplevering van projecten liggen bij het scrum team. Ze hebben tenslotte de projecten met alle uitdagingen en voorwaarden aanvaard. Als Product Owner moet ik erop toezien dat het scrum team zijn werk optimaal kan uitvoeren en er aan de verwachtingen voldaan wordt.

Na introductie van deze werkwijze keek men de kat uit de boom in afwachting van resultaat. De Agile Scrum werkwijze heeft zich bewezen en is na enige tijd steeds meer onderdeel van het gehele bedrijfsproces geworden. Van grote waarde is dat de scrum teamleden steeds meer ontdekken dat wanneer zij zichzelf regels opleggen dit geen beperking is maar hen juist vrijheid geeft. Resultaat hiervan is dat de processen transparant zijn, de acceptatie toeneemt en productiviteit optimaal is.

Zelfsturend

Voor optimaal resultaat dienen de scrum teams zoveel mogelijk zelf sturend te zijn. Dit klinkt mooi en is mooi maar de uitvoering kan alleen onder juiste condities en begeleiding succes waarborgen. Allereerst dient elk scrum team lid zich verantwoordelijk te voelen voor zijn of beter nog hun werk. Hoe dit binnen het team wordt opgepakt bepaald grotendeels wie de leidende rol zal vervullen voor elk project afzonderlijk of algemeen.

Transparantie

Transparantie is enorm belangrijk in het gehele proces. Hiermee voorkom je de vele vragen waarom iets niet klaar is of wat de status ervan is door de vele afdelingen van het bedrijf. In dit soort situaties is vaak ook veel teleurstelling doordat er evenveel wensen als personen en dus verwachtingen zijn. Al deze verwachtingen kan je nooit in dezelfde periode opleveren. Duidelijke communicatie over wat er opgeleverd wordt en waar er aan gewerkt wordt is dus enorm belangrijk om rust te waarborgen onder zowel de stakeholders als ook het scrum team.

Persoonlijke projecten

Enkele persoonlijke opgeleverde projecten zijn een online handleiding voor onze klanten en een kennisbank voor onze interne medewerkers. Persoonlijke projecten waar nog aan gewerkt wordt zijn een leeromgeving voor onze service partners en later ook voor onze klanten en een Service Desk voor huidige en toekomstige klanten.

De handleiding en kennisbank zijn al geruime tijd in gebruik en hebben hun waarde reeds bewezen. Klanten kunnen zeer snel de handleiding in zien, dit gaat niet ten koste van arbeidstijd en er kan optimaal van ons portaal gebruik gemaakt worden. De kennisbank groeit met de tijd doordat de kennis regelmatig aangevuld wordt. Dit brengt ook intern meer rust op de afdelingen doordat men in de kennisbank hun vragen beantwoord krijgen en zij niet onnodig collega’s van hun werk hoeven te halen.

De leeromgeving is bijna klaar om door klanten gebruikt te gaan worden. De inhoud dient door meerdere collega’s goed gekeurd te worden en een enkele functionaliteit dient nog toegevoegd te worden. Verwachting is dat de leeromgeving over enkele maanden door onze klanten gebruikt kan gaan worden. De Service Desk staat klaar om gebruikt te gaan worden, de oplevering zal niet lang meer duren. Met deze Service Desk sturen we de communicatie kanalen richting ons bedrijf meer naar één punt en heeft dit een professionelere werking en uiterlijk dan de conventionele methoden. Elke registratie door klanten in de Service Desk wordt geregistreerd en is dus herleidbaar van klant naar de medewerker welke de ticket verwerkt. Hiermee optimaliseren we de communicatie met onze klanten en de interne bedrijfsprocessen met als resultaat een in alle opzichten betere dienstverlening.

Slotwoord

Als Product Owner van het Software Team voel ik me als een vis in het water. Elke dag is weer een uitdaging om de processen nog verder te optimaliseren en toegevoegde waarde aan ons bedrijf en stakeholders te leveren. Ik prijs me gelukkig met een geweldig team en de fijne werkomgeving waardoor ik optimaal resultaat kan leveren.