Bestuurlijke functie

 

Een periode van ongeveer acht jaar heb ik een bestuurlijke functie in het bestuur van basketbal vereniging ROWIC te Dordrecht bekleed.

De sportvereniging had een bestuur van in totaal vier personen wat inhield dat er meer activiteiten verwacht werden dan in je bestuurlijke takenpakket omschreven was. Door mijn ICT kennis en communicatieve vermogen had ik een bindende taak binnen de club op vele vlakken. Dit heeft geresulteerd in een hoge saamhorigheid binnen de leden en optimale sfeer en sport prestaties. Ik heb dit vele jaren met veel plezier gedaan in de functie van PR en activiteiten commissie.