Lager Middenstand Onderwijs

Het Lager Middenstand Onderwijs was een beroepsopleiding waarin leerlingen werden opgeleid om zelfstandig middenstander te worden. De opleiding bood een brede basis door middel van vakken als economie, boekhouden, etaleren en verschillende talen. De nadruk lag op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om een eigen zaak te runnen. Het Lager Middenstand Onderwijs gaf studenten de kennis en het zelfvertrouwen om hun eigen bedrijf te starten en te laten groeien. Met deze brede opleiding waren afgestudeerden in staat om verschillende aspecten van het bedrijfsleven aan te pakken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Diploma behaald

Aanvullende opleidingen (welke op deze school aangeboden werden):

  • Reclame, diploma behaald
  • A.G.F. vakopleiding, diploma behaald
  • Typist (Unie Basis Diploma), diploma behaald