Scrum voor business training

De Scrum voor business training is een eendaagse training, waarin de basis van Scrum wordt toegelicht aan de hand van een game en interactie met medetrainees. De focus ligt voornamelijk op de principes van het Agile gedachtegoed en het toepasbaar maken van Scrum in de praktijk.

Door deze training ken ik het gedachtegoed achter Agile en Scrum. Tevens heb ik kennis van het Scrum framework en haar rollen, meetings en artefacten.

Bewijs van deelname.