Lager Middenstand Onderwijs

Het Lager Middenstand Onderwijs was een beroepsopleiding waarin leerlingen werden opgeleid om zelfstandig middenstander te worden. De opleiding bood een brede basis door middel van vakken als economie, boekhouden, etaleren en verschillende talen. De nadruk lag op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om een eigen zaak te runnen. Het Lager Middenstand Onderwijs gaf […]